Zasady korzystania ze strony

1. ZnanyZapach.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia sklepu w dowolnym momencie bez powiadomienia.

1.1 ZnanyZapach.pl jest sklepem internetowym niezależnego dystrybutora FM Group Polska, nie będącego oficjalną stroną FM Group Polska, FM GROUP World oraz FM GROUP Mobile.

2. Korzystanie z witryny

Zachęcamy do korzystania ze sklepu w celach zakupu produktów.

  • 2.1.Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w sklepie wyłącznie dla potrzeb związanych z zakupem produktów, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.
  • 2.2. Materiałów umieszczonych w sklepie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w sklepie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania ze sklepu. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.
  • 2.3. Niektóre materiały będą dostępne tylko dla Użytkownika z utworzonym kontem. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych przy rejestracji oraz ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł.

3. Korzystanie z danych kontaktowych

  • 3.1. Zachęcamy do korzystania z danych kontaktowych sklepie w celach zakupu produktów.
  • 3.2. Nie wyrażamy zgody na pobieranie danych kontaktowych w celu dodania do swojej listy mailingowej czy w celu wysłania na nasze adresy e-mail oferty lub pytania/prośby o zgodę na wysłanie oferty (co zgodnie z prawem samo w sobie już stanowi ofertę), informacji o współpracę czy inną korenspondencję nie związaną z zakupem naszych produktów.
  • 3.3. Nadużycie w tej mierze będzie skutkowało zgłoszeniem przez naszą firmę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.